Gebeurtenissen.com

Geef de onschuld in hennepteelt weer een kans!
Door Marianne van Buitenen

Volgens de overheid is de onschuld uit de hennepteelt verdwenen en is de daarbij behorende kleine hobbykweker al lang verleden tijd. Hierbij wordt toch wel iets héél cruciaals over het hoofd gezien. Namelijk het feit dat maatregelen van de overheid zélf, er toe hebben geleid dat de kleine hobbyteler en daarmee ‘de onschuld’ vrijwel zijn verdwenen!  

Kleine hobbykwekers met slechts enkele cannabisplantjes, worden in Nederland al járenlang onevenredig hard door de overheid aangepakt. Juist dat keiharde ontmoedigingsbeleid, was de oorzaak van het snel en sterk afnemende aantal kleine hobbykwekers. Als gevolg daarvan ontstond er een flink ‘gat in de markt’, dat in een werkelijk razend tempo werd opgevuld (en zelfs behoorlijk vergroot) door de criminele georganiseerde hennepteelt.

Afstand doen
Ondanks deze zeer ongewenste ontwikkeling, zijn er toch hier en daar nog wat mensen die proberen om enkele gezonde buitenplantjes op te kweken.
Op dit moment mag iedereen vijf cannabisplanten in de tuin of op het balkon telen, zonder dat men daar strafrechtelijk voor kan worden aangepakt. De overheid heeft hier echter een zéér strenge en uiterst demotiverende voorwaarde aan verbonden. Een voorwaarde die in veel gevallen kan leiden tot grote teleurstelling en stress. Want die kleine kweker is wettelijk verplicht om, wanneer hij is betrapt en zodra de politie dat eist, onmiddellijk afstand van zijn planten doen!
Als de eigenaar van de planten zich hier tegen verzet -en weigert om mee te werken- riskeert hij strafvervolging. Door deze maatregel is het buiten opkweken van de (maximaal) vijf cannabisplanten, een wel érg lastige en onzekere hobby geworden. De kans is immers zeer groot, dat de zorgvuldig en met liefde opgekweekte planten ieder moment weggehaald kunnen worden. Dit jaagt de tuinier met zijn vijf plantjes naar binnen óf hij stopt eenvoudigweg. Vooral dat laatste speelt de georganiseerde criminele telers natuurlijk feilloos in de kaart. Voor hen is het gewoon een regelrechte weelde, dat de overheid regelmatig de kleine hobbykwekertjes uitschakelt!

Extra bijkomstigheid
Maar laten we optimistisch blijven, want een groot deel van ‘de onschuld’ kan snel en eenvoudig weer terugkeren. Door het écht gedogen van maximaal vijf buitenplantjes, zonder er verplicht afstand van te moeten doen, komt de kleine hobbykweker immers weer in beeld. Daarmee wordt onmiddellijk de wind al gedeeltelijk uit de zeilen van de illegale hennepteelt gehaald. Maar dat niet alleen, ook het THC-gehalte van buitenplanten is over het algemeen lager dan van cannabis uit de binnenteelt. Dit is natuurlijk een extra bijkomstigheid die de overheid zal aanspreken.

Verder zijn buiten opgekweekte planten nauwelijks gevoelig voor insecten en ziektes, waardoor er geen schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen (zoals vooral bij de illegale binnenteelt worden gebruikt) nodig zijn. Hierdoor blijven de buitenplanten dan ook gevrijwaard van allerlei ongewenste en schadelijke stoffen.
Kortom, met slechts een kleine aanpassing in het gedoogbeleid, de vijf buitenplantjes nu écht gedogen, kunnen op korte termijn meerdere positieve effecten worden bereikt.

- Geef de hennepteelt haar onschuld terug…

Nieuwe reacties

13.09 | 13:52

Ik zou graag weten hoe ik het beste zekf n paar plantjes kan telen voor eigen gebruik maar weet hoe ik het exact moet doen. Waar kan ik bvb een filmpje zien ofs

11.10 | 12:36

“Het verbaast me voortdurend hoeveel RSO tegen mijn kanker vocht - zonder bijwerkingen of risico's. Naast het doden van mijn kankercellen, wat voor mij de bel

10.10 | 18:05

"Ik ben hier om mijn diepe warme dankbaarheid te betuigen aan de Rick Simpson-hennepolie, die ik kreeg van Dr. Rick Simpson. Ik verlaat nu een gezond leven sin

10.10 | 18:04

God zegene Rick Simpson omdat hij me heeft geholpen mijn kanker te genezen, ik heb al heel lang kanker geleden, ik heb zoveel remedies geprobeerd, maar het lijkt erop dat het werkt. Maar ik had contact met een Rick Simpson-hennepolie waarvan ik zoveel men