Gebeurtenissen.com

CO2... wat moeten we ermee?!
Door Marianne van Buitenen

“De mens veroorzaakt de snelle toename van CO2 in de atmosfeer, dát is de oorzaak van opwarming van de aarde,” roepen vele wetenschappers al jarenlang. Meer recent spreken andere wetenschappers zich juist weer uit tegen ‘de klimaatpaniek’, zij vertellen dat de toename een natuurlijk verschijnsel is. Voor niet-wetenschappers is er inmiddels geen touw meer aan vast te knopen. Want, waardoor precies komt er zo’n overmaat aan CO2 in de atmosfeer terecht?

Wanneer wetenschappers er niet meer uitkomen en elkaar zelfs tegenspreken, is het goed om er eens op een geheel andere manier over na te denken. Niet wetenschappelijk, maar gewoon door logisch na te denken. ’n Beetje zoals vroeger, toen mensen voornamelijk op hun gezonde verstand moesten vertrouwen om oplossingen te bedenken.

Zuurstofarme gebieden
Als niet-wetenschapper denk ook ik -net als vele andere burgers- regelmatig over het klimaatprobleem. Het is bijzonder moeilijk te achterhalen wat en/of wie er schuldig is aan de snelle toename van het CO2 gehalte in de atmosfeer. De grootste vraag is dus misschien niet wáár al die CO2 vandaan komt, maar hoe het komt dat het niet (meer) voldoende afneemt!
Het is zeer aannemelijk dat dit veel te maken heeft met het in razendsnel tempo verdwijnen van gigantische delen van de regenwouden. Deze oerbossen zijn immers de longen van de aarde. Bomen en struiken vréten zo ongeveer CO2, en zetten dit om in zuurstof.
Laten we echter ook eens veel dichterbij kijken. In onze eigen steden namelijk, hebben we enorme gebieden gecreëerd waarin nauwelijks zuurstof wordt gevormd, terwijl de CO2 dagelijks sterk toeneemt. Dit is volgens mij ongeveer net zo schadelijk voor de opwarming van de aarde… als het kappen van de oerbossen!

Toename agressie
In onze woongebieden leven we ín- op en tussen bebouwing. Met overal wegen van asfalt, beton en betegelde straten. Meestal staan er maar enkele bomen in een straat, en helaas zijn er ook veel buurten met volledig boomloze straten.
Doordat in onze steden de bodem vrijwel geheel is bedekt met steen, beton en asfalt, ontstaat er een effect van snelle opwarming. Dat is een bijzonder ongezonde situatie, vooral omdat het zich uitstrekt over grote, tot zeer grote gebieden. Steen, beton en asfalt worden niet alleen véél warmer dan een natuurlijke en begroeide bodem, ze houden de warmte ook bijzonder lang vast en geven het langdurig af aan de omgeving. Door het gebrek aan voldoende groen en natuurlijke (onbedekte) bodem, kunnen de bebouwde gebieden kunnen hun warmte niet kwijt. Daar komt nog bij dat mensen en dieren CO2 uitademen, terwijl ook het verkeer bijdraagt aan de toename van kooldioxide. We creëren op die manier werkelijk gigantische hoeveelheden CO2 (en warmte) in onze bewoonde gebieden, terwijl er verhoudingsgewijs maar heel weinig zuurstof wordt gevormd!
Dat zoiets bijzonder slecht is voor de gezondheid en leidt tot afname van het concentratievermogen, is bekend. Er is echter nog een erg vervelend bijeffect, een zuurstofarme leefomgeving leidt tot agressie. Het zou mij niet verbazen, nogmaals als niet-wetenschapper, als de verontrustende toename van agressie in onze samenleving daar iets mee te maken heeft.

Levenselixer
Kortom, volgens mij is er niet zozeer sprake van een teveel aan CO2, maar hebben we in onze sterk bebouwde wereld simpelweg niet voldoende ‘CO2-vreters’ om het op te nemen!
We hebben een zeer ernstig tekort aan bomen, struiken, gras en ander groen dat zich tegoed kan doen aan de overmaat van CO2. Door het tekort aan groen in de bebouwde wereld, ontberen we niet alleen de natuurlijke afkoeling die hiermee samenhangt, maar vormt zich structureel ook véél te weinig zuurstof in onze directe leefomgeving!
In feite creëren we dagelijks een enórme  hoeveelheid ‘levenselixer’ (in de vorm van CO2) voor planten, bomen en ander groen. Maar doordat we in onze directe leefomgeving niet zorgen voor voldoende ‘afnemers’ van al die CO2, krijgen wij niet voldoende van óns levenselixer… zuurstof!

Met z’n allen…
Daar zou verandering in moeten komen, en gewone burgers kunnen hier ook met z’n allen iets aan doen!
In overleg met gemeentes zouden er tegels in bestratingen weggehaald kunnen worden, op plaatsen waar ze niet strikt noodzakelijk zijn. Op de vrijgekomen plekken kunnen bomen worden geplant of planten en gras. We zouden goede afspraken kunnen maken met onze medebuurtbewoners, over het gezamenlijke onderhoud van dergelijke nieuwe groene plekken. Tegelijk zou mensen met volledig betegelde tuinen gevraagd kunnen worden, om in hun tuin tenminste één boom te planten. Voor bedrijven met grote platte daken zijn er ook mogelijkheden, op die daken kan men gras planten en/of bakken met groene struiken plaatsen.
Als dát allemaal kan worden bereikt, dan is dat niet alleen goed voor het milieu en onze gezondheid, maar óók voor het gevoel van saamhorigheid in de maatschappij.

Nieuwe reacties

13.09 | 13:52

Ik zou graag weten hoe ik het beste zekf n paar plantjes kan telen voor eigen gebruik maar weet hoe ik het exact moet doen. Waar kan ik bvb een filmpje zien ofs

11.10 | 12:36

“Het verbaast me voortdurend hoeveel RSO tegen mijn kanker vocht - zonder bijwerkingen of risico's. Naast het doden van mijn kankercellen, wat voor mij de bel

10.10 | 18:05

"Ik ben hier om mijn diepe warme dankbaarheid te betuigen aan de Rick Simpson-hennepolie, die ik kreeg van Dr. Rick Simpson. Ik verlaat nu een gezond leven sin

10.10 | 18:04

God zegene Rick Simpson omdat hij me heeft geholpen mijn kanker te genezen, ik heb al heel lang kanker geleden, ik heb zoveel remedies geprobeerd, maar het lijkt erop dat het werkt. Maar ik had contact met een Rick Simpson-hennepolie waarvan ik zoveel men