Gebeurtenissen.com

Onthutsend: Accijnsverhogingen leiden tot verlies van 153 miljoen euro
Door Marianne van Buitenen

Pomphouders in de grensstreken van België en Duitsland, hebben als gevolg van de accijnsverhogingen op brandstoffen hun omzetten sterk zien dalen. Terwijl de overheid had verwacht dat de verhogingen meer opbrengsten zouden opleveren voor de schatkist, gebeurde juist het tegenovergestelde: De accijnsinkomsten zijn in het eerste kwartaal van 2014 met maar liefst 153 miljoen euro gedaald.

Wachten tot half mei?
De pomphouders hebben herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken, zij zagen de verkopen aan de pomp immers al afnemen vanaf het moment dat de verhogingen werden ingevoerd. In februari hebben zij in Den Haag geprotesteerd tegen de verhogingen van de BTW en de accijnzen op brandstof. Staatssecretaris Wiebes gaf echter aan eerst op de resultaten van een onderzoek te willen wachten, zodat hij na half over een eventuele aanpassing van de accijnsverhoging kan beslissen.
Volgens SP-Kamerlid Arnold Merkies, die samen met partijleider Emile Roemer bij de demonstratie aanwezig was, is dat veel te laat. Hij zei: “Als we zo lang wachten zijn veel bedrijven al failliet voordat we ze kunnen helpen.”
Lees meer over deze demonstratie op de website van TotaalTrans.

Voortdurend verlies
De brancheorganisaties BOVAG en NOVE >>klik hier<< zijn echter nu al –op 8 april 2014- naar buiten gekomen met zeer verontrustende cijfers over de sterk gedaalde omzetten. Het dramatische verlies van 153 miljoen euro aan accijnsinkomsten zal toch ook voor de politiek niet te negeren zijn, althans… dat mogen we hopen!
Als Staatssecretaris Wiebes toch tot half mei wil wachten met reageren, zal het omzetverlies voor meerdere pomphouders aan de grenzen waarschijnlijk te hoog zijn om nog te kunnen overbruggen. De verliezen voor de schatkist zullen nóg verder oplopen en wellicht zelfs verdubbelen, als er niet razendsnel iets wordt gedaan. Want niet alleen de accijnsverhogingen laten de schatkist voortdurend verlies lijden, ook de pomphouders zullen straks compensatie voor de opgelopen schade gaan eisen!

Oplossing?
De vraag is wat de regering gaat doen om de dramatische daling van accijnsinkomsten te stoppen en hoe de pomphouders worden gecompenseerd.
Volgens mij is er maar één oplossing mogelijk; onmiddellijk de accijnzen én de Btw verlagen, waarbij het Btw-tarief tijdelijk (voor drie maanden) ietwat onder het niveau van België en Duitsland wordt gebracht. Als dat wordt gedaan slaat de overheid maar liefst vijf vliegen in één klap:
1) De daling van de accijnsinkomsten stopt direct;
2) de pomphouders krijgen de weggelopen Nederlandse klanten weer terug;
3) de pomphouders krijgen er tijdelijk extra Belgische en Duitse klanten bij;
4) door de terugkeer van Nederlandse klanten + toename van buitenlandse klanten nemen de accijnsinkomsten toe;
5) de overheid hoeft de pomphouders niet te compenseren omdat door de snelle toename van klanten de omzetten tijdelijk hoger zullen worden dan vóór de accijns- en Btw-verhogingen.

De Belgische en Duitse pomphouders hebben nu bijna drieënhalve maand extra inkomsten gehad, dankzij de extreem hoge brandstofprijzen in Nederland. Als de brandstofprijzen in ons land nu drie maanden ietwat lager worden dan bij hen, zullen zij daar tijdelijk ook wel wat van merken.
Zij gaan er echter niet zwaar en/of blijvend op achteruit. Want uiteindelijk houden ze per saldo toch een halve tot één maand extra omzet over aan de toename van Nederlandse klanten in de eerste maanden van dit jaar.

December 2014

John G. 15.12.2014 01:17

Wiebes is nog steeds niet van plan om de accijnzen te verlagen. Het maakt hem niets uit dat vele pomphouders het hoofd bijna niet boven water kunnen houden!

Ikke 27.08.2014 03:06

En nog steeds (het is nu eind augustus) wil Wiebes wachten, hij vertikt het om de cijfers van de Bovag serieus te nemen!

herman 09.04.2014 06:43

Ze blijven doof en blind deze regering

Marianne van Buitenen 09.04.2014 12:40

Inderdaad, er is bij deze regering weinig tot geen wil om het gezonde verstand te gebruiken...

Herman 09.04.2014 06:41

Onthutsend: Accijnsverhogingen leiden tot verlies van 153 miljoen euro

Nieuwe reacties

13.09 | 13:52

Ik zou graag weten hoe ik het beste zekf n paar plantjes kan telen voor eigen gebruik maar weet hoe ik het exact moet doen. Waar kan ik bvb een filmpje zien ofs

11.10 | 12:36

“Het verbaast me voortdurend hoeveel RSO tegen mijn kanker vocht - zonder bijwerkingen of risico's. Naast het doden van mijn kankercellen, wat voor mij de bel

10.10 | 18:05

"Ik ben hier om mijn diepe warme dankbaarheid te betuigen aan de Rick Simpson-hennepolie, die ik kreeg van Dr. Rick Simpson. Ik verlaat nu een gezond leven sin

10.10 | 18:04

God zegene Rick Simpson omdat hij me heeft geholpen mijn kanker te genezen, ik heb al heel lang kanker geleden, ik heb zoveel remedies geprobeerd, maar het lijkt erop dat het werkt. Maar ik had contact met een Rick Simpson-hennepolie waarvan ik zoveel men